Vrienden Van Duinstede

Woonzorgcentrum Duinstede heeft een eigen Stichting Vrienden Van die zich inzet voor de bewoners.

Stichting Vrienden van Duinstede

Extra's geboden

Deze Vriendenstichting heeft inmiddels al heel wat extra's geboden aan de bewoners. Zo werd er onder meer een rolstoelbus gerealiseerd. Hiermee kunnen alle bewoners mee met diverse uitjes.

Meer informatie Stichting Vrienden Van Duinstede

Samenwerking met Florence Wenst

De Stichting Vrienden Van werkt samen met de Stichting Florence Wenst. De missie van Stichting Florence Wenst is om de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid van de bewoners, cliënten en buurtbewoners van alle woonzorgcentra van Florence verder te verbeteren. Florence Wenst en de Vriendenstichtingen overleggen drie keer per jaar om de fondsenwerving op elkaar af te stemmen. Diverse projecten worden samen mogelijk gemaakt.

Laatste nieuws Stichting Vrienden van Duinstede