Stichting Florence Wenst

Stichting Florence Wenst (hierna: Florence Wenst) zet zich in voor het welzijn van bewoners, cliënten en buurtbewoners van de woonzorgcentra van Stichting Zorggroep Florence. Zij doet dat door het financieel mogelijk maken van activiteiten, ontmoetingen en sport- en beweegprojecten die het welzijn verhogen, maar niet direct zorg gerelateerd zijn en daardoor niet door de overheid worden gefinancierd.

Over ons

Stichting Florence Wenst zet zich in voor het welzijn van bewoners, cliënten en buurtbewoners van de woonzorgcentra van Stichting Zorggroep Florence.

Onze missie

De missie van Florence Wenst is: Wij helpen de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid van de bewoners, cliënten en buurtbewoners van de woonzorgcentra van Florence te verbeteren.

Bestuur

Florence Wenst heeft een eigen onafhankelijk bestuur en is sinds 01-01-2024 als volgt samengesteld;

 

Vincent Dielwart, voorzitter

Eric Eggink, vice-voorzitter

Lisa van Kuik, secretaris

Itzard Schouten, penningmeester

Tineke Serlie, bestuurslid

 

Het bestuur van Florence Wenst wordt ondersteund door de Relatiemanager Fondsenwerving en Subsidies.

Samenwerkingen

Stichting Florence Wenst werkt samen met de diverse vriendenstichtingen van Stichting Zorggroep Florence. Elke vriendenstichting is verbonden met één van de woonzorglocaties van Stichting Zorggroep Florence. Stichting Florence Wenst en de vriendenstichtingen stemmen regelmatig de fondsenwerving op elkaar af. 

Verantwoording

Stiching Florence Wenst is door de Belastingdienst aangewezen als goed doel (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met deze erkenning kunnen giften en uitkeringen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op de inkomstenbelasting.

Feiten en Cijfers

Het jaarverslag, de jaarrekening en het jaarplan van Stichting Florence Wenst geven een overzicht van de doelen, de bereikte resultaten en de financiële verantwoording. Hieronder vindt u de drie meest recente jaarrekeningen, jaarverslagen en het jaarplan 2021-2024.

 

Jaarrekeningen

Verkorte jaarrekening 2022

Verkorte jaarrekening 2021

Verkorte jaarrekening 2020

 

Jaarverslag

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

 

Jaarplan

Jaarplan 2021-2024

Rekeningnummer Stichting Florence Wenst

Donaties en giften zijn zeer welkom. U kunt deze overmaken op rekeningnummer NL 67 RABO 030 359 95 37 ten name van Stichting Florence Wenst.

Bekendheid geven

Drie ambassadeurs helpen Stichting Florence Wenst verdere bekendheid te geven door in hun netwerk over de stichting te praten en door bij diverse activiteiten die vanuit Stichting Florence Wenst worden georganiseerd aanwezig te zijn.

Aanvraagprocedure en proces voor medewerkers en vrijwilligers van Florence

Heb jij als medewerker of vrijwilliger van Florence een mooi en goed project voor jouw locatie die past binnen de thema’s: contact en ontmoeting, cultuur en sport en beweging? Schroom dan niet om jouw projectidee in te dienen. Hier vind je de formulieren van de aanvraagprocedure en het proces rondom een aanvraag bij Florence Wenst; het aanvraagformulier, evaluatie en afsluiting en toetstingskader.  We ontvangen je aanvraag graag via de mail: fondsenwerver@florencewenst.nl.