Vrienden Van Mariahoeve

De bewoners van Mariahoeve trakteren op extra activiteiten en voorzieningen. Dat doet de Stichting Vrienden Van Mariahoeve. 

Stichting Vrienden Van Mariahoeve

Gerealiseerde projecten

De Stichting Vrienden Van Mariahoeve heeft al een groot aantal projecten gerealiseerd voor de bewoners en cliënten.

 

  • Zo heeft de stichting een speciale Mariahoeve-bus aangeschaft. Hiermee hebben de bewoners al heel wat fijne uitjes gemaakt. De Vriendenstichting spaart structureel voor een nieuwe rolstoelbus.
  • Voor de bewoners is er ook een thuisbioscoop aangekocht. De installatie is neergezet in grand-café De Roos in verpleeghuis Mariahoeve. Hier genieten bewoners nu van onder meer karaokemiddagen, belangrijke televisie-uitzendingen en filmavonden.
  • De muziektherapeut van Mariahoeve heeft van de Vriendenstichting diverse muziekinstrumenten in bruikleen gekregen, waarmee hij - naast therapie - met dansmiddagen veel plezier geeft aan de bewoners van het verpleeghuis.

Meer informatie Stichting Vrienden Van Mariahoeve

Kijk voor meer informatie over de Stichting Vrienden Van Mariahoeve op de website www.vriendenstichtingmariahoeve.nl. Hier vindt u ook het beleidsplan en de jaarrekening.

Annemieke Schuller is de voorzitter van Stichting Vrienden van Mariahoeve. Zij is per mail bereikbaar annemiekeschuller@hotmail.com of telefonisch op 06-49942508

Samenwerking met Florence Wenst

De Stichting Vrienden Van werkt samen met de Stichting Florence Wenst. De missie van Stichting Florence Wenst is om de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid van de bewoners, cliënten en buurtbewoners van alle woonzorgcentra van Florence verder te verbeteren. Florence Wenst en de Vriendenstichtingen overleggen drie keer per jaar om de fondsenwerving op elkaar af te stemmen. Diverse projecten worden samen mogelijk gemaakt.