Vrienden Van Westhoff

Stichting Vrienden Van Westhoff draagt graag bij aan extra woon- en leefplezier van de bewoners. 

Stichting Vrienden van Westhoff

Extra activiteiten en voorzieningen realiseren 

De Vriendenstichting doet dit door middel van fondsenwerving. Daarmee worden extra activiteiten, voorzieningen en faciliteiten georganiseerd.

Samenwerking met Florence Wenst

De Stichting Vrienden Van werkt samen met de Stichting Florence Wenst. De missie van Stichting Florence Wenst is om de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid van de bewoners, cliënten en buurtbewoners van alle woonzorgcentra van Florence verder te verbeteren. Florence Wenst en de Vriendenstichtingen overleggen drie keer per jaar om de fondsenwerving op elkaar af te stemmen. Diverse projecten worden samen mogelijk gemaakt.