Nieuwe mediatheek in De Mantel

In Januari is er een mediatheek geopend.

Nieuwe mediatheek in De Mantel

Mediatheek

In Florence woonzorgcentrum De Mantel aan de Klaverweide 54 in Voorburg is in januari 2015 een mediatheek geopend. Deze voorziening is mogelijk gemaakt door de stichting Florence Wenst die een sponsor vond in het Stimuleringsfonds Rabobank Regio Den Haag. De mediatheek biedt de bewoners van De Mantel en de bewoners van de wijk volop gelegenheid om op een hedendaagse manier boeken te lezen en muziek te luisteren.