Actieve fondsenwerving

Om projecten te kunnen helpen realiseren doet Stichting Florence Wenst actief aan fondsen- en sponsorwerving. Alleen met behulp van giften van fondsen, bedrijven en particulieren zijn wij in staat om genoemde activiteiten te realiseren.

Maak voorzieningen en activiteiten mogelijk

Stichting Florence Wenst maakt projecten mogelijk die de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van ouderen te verhogen. Het gaat om culturele activiteiten, sociale contacten en ontmoetingen en beweegactiviteiten.

Daarbij is Stichting Florence Wenst afhankelijk van giften en donaties. Door uw gift, donatie of schenking kunnen wij met voorzieningen en activiteiten hun leven aangenamer maken. Donaties en giften zijn zeer welkom. U kunt deze overmaken op rekeningnummer NL 67 RABO 030 359 95 37 ten name van Stichting Florence Wenst.

Particulier

Als particulier kunt u via Stichting Florence Wenst steunen: u kunt een eenmalige gift doen, vriend worden of een legaat laten opstellen.

Eenmalige gift

U kunt een eenmalige donatie doen. Elke euro is welkom en elke euro draagt bij aan het welzijn en de zelfredzaamheid van kwetsbaren. Giften en uitkeringen zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, omdat Stichting Florence Wenst is erkend als goed doel (ANBI).

Vriend worden van Stichting Florence Wenst

U kunt ook vriend worden van Florence Wenst. U maakt als vriend jaarlijks een bijdrage naar keuze over. Natuurlijk is uw vriendschap jaarlijks opzegbaar, maar de ervaring leert dat onze trouwe vriendengroep alleen maar blijft groeien.

Legaat laten opstellen

U kunt Stichting Florence Wenst ook na uw overlijden steunen door  middel van het opstellen van een legaat. U laat daarmee een vast bedrag na. Het legaat wordt opgenomen in uw testament. Als u interesse heeft, kunnen wij u hierover verder informeren. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Gewone giften

Als binnen een kalenderjaar het totaalbedrag van uw giften aan stichtingen zoals Florence Wenst, of andere door de belastingdienst erkende organisaties hoger is dan de drempel van 1% van uw zogeheten ‘verzamelinkomen’ mag u bedrag dat boven die 1% uitkomt aftrekken van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10%.
Indien u gedurende het belastingjaar een fiscale partner heeft, kunt u de aftrekbare gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar optellen.

Periodieke giften

Wanneer u gedurende minimaal 5 jaar minimaal één keer per jaar eenzelfde periodieke gift wilt doen, heeft dit als voordeel dat zowel de minimum drempel van 1% als het maximum in de belastingaangifte in aftrek te brengen bedrag niet van toepassing is. Het gehele bedrag is dan aftrekbaar.