Aanvraagprocedure en proces

Heb jij als medewerker of vrijwilliger een mooi en goed project voor jouw locatie die past binnen de thema’s contact & ontmoeting, cultuur en sport & beweging? Schroom dan niet om jouw projectidee in te dienen. Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier.

Wat kun je verwachten nadat je aanvraag is ingediend?

Beoordeling

Na ontvangst wordt de aanvraag beoordeeld op de criteria van Stichting Florence Wenst en op volledigheid. Het project moet aansluiten bij de doelstelling en de thema’s van de stichting. Hier vind je het toetsingskader waar je aanvraag op wordt beoordeeld.
Je ontvangt van de Fondsenwerver een bericht van bevestiging van je ingediende aanvraag. Indien bepaalde informatie  ontbreekt zal ook gecommuniceerd worden welke extra informatie aangeleverd moet worden om de aanvraag juist te beoordelen.
Als de aanvraag buiten de doelstelling van Stichting Florence Wenst past ontvang je een afwijzingsbericht. Mogelijk wordt nog gekeken welke andere mogelijkheden binnen Florence er zijn om de aanvraag te financieren.

Financieringsplan

Als alle informatie compleet is wordt de aanvraag verder beoordeeld en bekeken hoe de aanvraag gefinancierd kan worden. Dat kan via de fondsen die Stichting Florence Wenst beheert of via een combinatie met externe fondsen waar Stichting Florence Wenst een aanvraag voor zal indienen.

Besluittermijn  
< € 3.000
Vaak geldt dat voor projecten waar tot € 3.000 wordt aangevraagd het maximaal vier weken duurt voordat je een besluit krijgt (mits de aanvraag volledig is).

> € 3.000
Voor projecten waar boven de € 3.000 wordt aangevraagd duurt het doorgaans langer, omdat hier deels externe fondsen voor worden aangevraagd. Stichting Florence Wenst is weer afhankelijk van de besluittermijn van deze fondsen dat kan oplopen tot vier maanden na indiening van de aanvraag.

Bevestiging van de bijdrage

Over de hoogte van de bijdrage via de eigen fondsen van Stichting Florence Wenst wordt een toekenningsbrief gemaild, ondertekend door het bestuur. 
Indien de aanvraag via een extern fonds wordt toegekend wordt  per mail bevestigd door de Fondsenwerver wat de hoogte is van de bijdrage met de bijbehorende toekenningsvoorwaarden.

Verantwoording

Na realisatie van het project vul je dit evaluatieformulier in. Het format ontvang je ook van de Fondsenwerver per mail. Het financiele gedeelte stemt de Fondsenwerver af met de Controller van Stichting Zorggroep Florence. Na volledigheid van de verantwoording is de aanvraag afgerond.

Vragen

Heb je nog overige vragen? Neem dan contact op met de Fondsenwerver van Stichting Florence Wenst, Cisca Koernap. Bij voorkeur via email: fondsenwerver@florencewenst.nl