Nieuwe stemronde projectideeën

Onlangs is er een oproep gedaan bij medewerkers en vrijwilligers om goede projectideeën in te dienen.

Projectideeën voor Duinstede en Adegeest gekozen: nieuwe stemronde

Ideeën 

De oproep bij medewerkers en vrijwilligers om goede projectideeën in te dienen die het leven van de bewoners van Duinstede en Adegeest veraangenamen, hebben resultaat opgeleverd. In totaal zijn er zeven ideeën binnengekomen voor woonzorgcentrum Duinstede en vier voor woonzorgcentrum Adegeest. Voor elk woonzorgcentrum zijn door Florence Wenst en de Vriendenstichtingen Duinstede en huize Adegeest de twee beste ideeën geselecteerd.

Nieuwe stemronde

Medewerkers kunnen nog tot en met 22 oktober hun stem uitbrengen op deze ideeën. Het project met de meeste stemmen, wint een geldbedrag van € 2.000, dat door de vriendenstichtingen Duinstede en huize Adegeest wordt uitgekeerd. De uitslag wordt door het bestuur van de vriendenstichtingen persoonlijk bekendgemaakt en symbolische met een cheque overhandigd op 24 oktober in Adegeest en op 26 oktober in Duinstede.

Samenwerking met Florence Wenst

Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met Florence Wenst die de aangesloten stichtingen Vrienden van adviseert en faciliteert op het gebied van fondsenwerving.