Winnend idee Duinstede: kapsalon

De Stichting Vrienden van Duinstede had een oproep gedaan bij medewerkers en vrijwilligers om goede projectideeën in te dienen.

Winnend idee Duinstede: een herkenbare kapsalon

Cheque

De Stichting Vrienden van Duinstede heeft deze week een cheque van 2.000 euro overhandigd aan woonzorgcentrum Duinstede in Wassenaar. Met het geld wordt een kapperszuil gerealiseerd. Het idee kwam van kapster Marty Slats. Zij kreeg de cheque uitgereikt door Jan de Haas, de voorzitter van de Stichting Vrienden van Duinstede.

 

Leven bewoners veraangenamen

De Stichting Vrienden van Duinstede had in samenwerking met Florence Wenst eerder een oproep gedaan bij medewerkers en vrijwilligers om goede projectideeën in te dienen die het leven van de bewoners van Duinstede zouden veraangenamen. Voor Duinstede kwamen dertien ideeën binnen. Daarvan werden er door Florence Wenst en de Vriendenstichting twee geselecteerd waarop vervolgens weer door medewerkers kon worden gestemd. Het gewonnen idee is bestemd voor alle bewoners van Duinstede. Met het idee worden de gangen naar de kapper, de kapperszuil en de deur opgepimpt, zodat bewoners de kapsalon beter herkennen.

Andere ideeën

De andere ideeën die voor Duinstede binnenkwamen waren onder meer:

  • Zonder jas de deur uit: sfeervolle beleefplekken in de gangen van bewoners met dementie.
  • Dagje naar de paarden: Huifbedrijden
  • Smarttelevisie voor de bewoners.
  • Dagje uit naar het Dolfinarium.

Samenwerking met Florence Wenst

Dit initiatief is tot stand gekomen door samenwerking van Florence Wenst met de aangesloten ‘Vrienden van’-stichtingen, waarbij Florence Wenst adviseert en faciliteert op het gebied van fondsenwerving.